Jakie są wady i zalety franczyzy?
Biznes i finanse

Jakie są wady i zalety franczyzy?

Franczyza jest sposobem na prowadzenie własnego biznesu pod logo znanej marki. Dziś ta metoda jest niezwykle popularna i korzystają z niej nawet bardzo duże firmy. Jakie są wady i zalety franczyzy? Czy rzeczywiście warto się na nią zdecydować?

Na czym polega franczyza?

Franczyza jest jednym ze sposobów prowadzenia działalności gospodarczej. Opiera się ona na relacji pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą (jest ona określona pisemną umową). Taki sposób prowadzenia biznesu pozwala pracować dzięki wykorzystaniu wizerunku znacznie bardziej znanej marki. Na franczyzę chętnie decydują się osoby, które dopiero rozpoczynają swoją działalność na rynku. Wszystko przez to, że przynosi ona stosunkowo duże zyski, a ryzyko poniesienia porażki jest niższe niż w przypadku otworzenia własnej, nieznanej nikomu firmy.

Zalety franczyzy

Zalety, podobnie jak i wady płynące z franczyzy, należy rozpatrywać z punktu widzenia zarówno franczyzodawcy, jak i franczyzobiorcy. W przypadku franczyzodawcy, najistotniejszym atutem jest możliwość rozwijania własnej marki i zwiększenie kanałów dystrybucji towarów czy usług (w zależności od charakteru prowadzonego biznesu). Poza tym franczyzodawca ma szansę zyskać lojalnego partnera biznesowego, któremu zależy na odniesieniu sukcesu w branży (dzięki temu sukces może osiągnąć też cała marka).

Franczyzobiorca przez cały okres współpracy z franczyzodawcą może liczyć na fachową pomoc, porady, a nawet szkolenia. W ten sposób dowiaduje się, jak w prawidłowy sposób należy prowadzić swoją działalność. Pomoc ta zwykle dotyczy m.in.:

  • Doboru lokalizacji,
  • Wyboru asortymentu,
  • Rekrutacji pracowników,
  • Kontroli biznesowych.

Franczyza nie wymaga posiadania bardzo dużego kapitału (to właśnie on często zniechęca do założenia swojej firmy).

Wady franczyzy

Dla franczyzodawcy jedną z największych wad jest ponoszenie dużego ryzyka, związanego z udzielaniem licencji franczyzobiorcy. Kiedy sieć lokali opartych na franczyzie jest bardzo duża i wykracza poza granice kraju, jej kontrola często okazuje się być utrudniona. W przypadku znalezienia jakichkolwiek nieprawidłowości, swój pozytywny wizerunek traci nie tylko konkretny lokal, ale i cała marka. To z kolei prowadzi do utraty zysków.

Franczyzobiorca ponosi koszty wstępnej opłaty za udzielenie licencji na otworzenie biznesu. Poza tym przez cały czas trwania kontraktu z franczyzodawcą, wypłaca on mu określony w umowie procent obrotów. Dla początkujących przedsiębiorców trudne może okazać się zarobienie wystarczającej kwoty, by opłacić nie tylko franczyzodawcę, ale i pracowników. Odpowiedzialność za wszystkie błędne decyzje ponosi wyłącznie franczyzobiorca. Dodatkowo, przed wcieleniem w życie każdej innowacji czy pomysłu, musi on uzyskać zgodę właściciela marki.

Branże, w których najczęściej wykorzystuje się franczyzę, to handel i usługi. Obecnie najpopularniejsza jest franczyza handlowa, określana również mianem dystrybucyjnej. W oparciu o nią działają m.in. sklepy odzieżowe, obuwnicze czy sportowe. Najszybciej rozwija się się z kolei franczyza usługowa, której podstawą jest prowadzenie działalności usługowej, czyli np. restauracji czy hotelu.

Post Comment